Quạt ly tâm

CFA.CLA

Quạt ly tâm

CFC.14-46

Quạt ly tâm dạng hộp

CBN

quat ly tam hut mai RFA

Quạt ly tâm gắn mái

CFA.RFA

Quạt ly tâm dạng hộp động cơ trong

CFA.CBNi

Quạt hút lò hơi

CFC.8-35

Quạt ly tâm 2 cửa hút

CFA.CLA2X

Quạt hướng trục

AFA.HF

Quạt hướng trục

AFA.HTF

Quạt hướng trục gắn mái 

DWT

Quạt hướng trục cánh thép

AFA.SF

Quạt hướng trục cánh thép

AFA.HFA

Quạt thông gió gắn trần nối ống ngang

 

Quạt thông gió gắn tường

Quạt thông gió gắn trần nối ống thẳng

Quạt thông gió cấp khí tươi 2 tốc độ DPT

Quạt thông gió hướng trục nối ống

Quạt thông gió DPT hộp

Quạt thông gió tiêu âm KTJ