Hệ thống tháp sấy vuông tại Bảo Thắng – Lào Cai

Tổng Công Ty lương thực miền Bắc đã đầu tư hệ thống tháp sấy vuông 30 tấn/ mẻ tại Bảo Thắng- Lào Cai. Ngày 04/07/2014 Công Ty TNHH Công nghệ và Thiết bị Toàn Cầu rất vinh dự  được Tổng giám đốc Tổng Công ty lương thực miền Bắc phê duyệt chọn làm nhà thầu cho Dự án: “ Mua sắm mới một hệ thống tháp sấy 30 tấn/ mẻ cho Kho Lào Cai và điều chuyển hệ thống tháp sấy 90 tấn/ mẻ từ kho Lào Cai sang kho Cò Nòi, Sơn La thuộc chi nhánh Tây Bắc- Tổng công ty Lương Thực Miền Bắc”

0968-756-612 Z Chat ZALO